Certificering en keurmerken

Verantwoord ondernemen, duurzaam bosbeheer en het milieu zijn belangrijk thema’s voor ons. Kegro Deuren voldoet aan vele milieu-, kwaliteits- en veiligheidsnormen en regelmatig vindt toetsing plaats op basis van (inter)nationaal geldende, vastgelegde normen. Een greep uit onze certificering en keurmerken vind je op deze pagina.

FSC®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC®-gecertificeerd bos, zijn herkenbaar aan het FSC®-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit kenmerk daadwerkelijk uit een verantwoord bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Het FSC® certificaatnummer van Kegro Deuren is: SKH-COC-000567 en het licentienummer is FSC-C145353. Download ons certificaat op www.info.fsc.org.

GND

GND is de brancheorganisatie van deurenfabrikanten die voorschrijft aan welke kwaliteit binnen- en buitendeuren dienen te voldoen. GND zet hiermee al 30 jaar de norm voor kwaliteitsdeuren en de bij GND aangesloten fabrikanten moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de Statuten van de Stichting. GND heeft zekerheidsklassen opgesteld voor deurprestaties zoals brandwerendheid, geluidwerendheid en thermische isolatie. GND labels op onze deuren geven daarmee de prestaties van de deuren weer. Kegro Deuren volgt de GND garantieregels waarbij is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de deuren moeten voldoen, maar ook hoe de deuren onderhouden dienen te worden en welke garantie kan worden afgegeven. » Lees meer over onze garantie en onderhoud

Certificering voor verantwoord bosbeheer
Certificering voor verantwoord hout

Keurhout

Keurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. Daarvoor heeft Keurhout een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee afnemers de zekerheid geboden wordt over de herkomst van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties en biedt voordelen boven andere bekende CoC-systemen door meer flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen. Het Keurhout Duurzaam Level-2 certificaatnummer van Kegro Deuren is: SKH-COC-KH-0194. Meer informatie vind je op www.keurhout.nl.

KOMO

KOMO is een collectief keurmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt. KOMO certificaathouders mogen het KOMO-keurmerk alleen aanbrengen als hun product, proces of dienst voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in betreffende beoordelingsrichtlijn. Kegro Deuren heeft diverse KOMO certificaten, uitgegeven door SKH, onder andere:

  • 32408 attest-met-productcertificaat – Houten buitendeuren. Pdf-versie

Bekijk onze KOMO certificaten op http://www.skh.org.

Passiefhuis

De passiefdeur, KegaPro+ heeft een passiefhuis-certificaat, uitgegeven door Passivhaus Institut in Duitsland. De deur bereikt bij een grootte van 1,10 m bij 2,20 m in afgehangen staat een U-waarde van 0,76 W/(m².K) ≤ 0,80 W/(m².K). De deur heeft op zichzelf staand zonder afhangen te zijn een U-waarde van 0,70. Daarnaast realiseert de deur een uitstekende luchtdichtheidsklasse 4.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Kegro Deuren produceert deuren met zowel driepuntssluiting als vijfpuntssluiting die bedienbaar zijn met slechts één sleutel. Ons assortiment sloten is op SKG***-niveau conform NEN 5089 getest. Deze inbraakwerendheid klasse 2 betekent dat de deuren minimaal drie minuten inbraakwerend zijn. Onze deuren voldoen daarmee aan Politiekeurmerk Veilig Wonen.