Het zekere voor het onzekere……rookwerende Kegro Deuren

Rook kan koud of warm zijn, maar nooit schoon. Rook bevat namelijk altijd schadelijke stoffen en omdat rook zich in de regel snel en langdurig kan verspreiden, is goede rookdichtheid van ruimten en gebouwen noodzakelijk.

In de nieuwe voorwaarden voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen zijn strengere eisen gesteld ten aanzien van rookverspreiding. Ze zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw als verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten al deze deuren zelfsluitend zijn en met een (vrijloop)deurdranger worden uitgevoerd. 

Het belang van een goede rookdichtheid
Zowel koude als warme rook is zeer schadelijk voor een mens. Daarom is een goede rookdichtheid van ruimten en gebouwen noodzakelijk. Rookdichtheid is een samenspel van deurblad, kozijn en het totaalelement, zoals ingebouwd in de wand. De deur moet luchtdicht op het kozijn aansluiten. Daarbij mag het deurblad als gevolg van de warme rook niet zodanig vervormen dat de dichting onvoldoende afsluit. Een goede afdichting is een samenspel tussen type deurblad, profilering, kozijnsponning en dichtingen.

Kegro: Sa en S200 kwalificatie
Kegro levert op dat vlak al jaren een excellente prestatie. Niet voor niets hebben al onze inpandige deuren een Sa of S200 kwalificatie. Ze voldoen daarmee aan de strengere eisen die in nieuwe gebouwen gelden bij rookverspreiding. Een geruststellend idee.

Rookwerendheid, zoals volgens NEN-EN 1634-3 bepaald, dient conform NEN-EN 13501-2 geclassificeerd te worden als Sa en S200.

  • Sa: Rookdichtheid (luchtdichtheid) bij onder- en overdruk tot 25Pa voor koude rook. Een eis die vooral wordt gesteld aan deuren die direct gekoppeld zijn aan een woon- of logiesfunctie en ontsluiting tot de vluchtwegen.
  • S200: Rookdichtheid bij onder- en overdruk tot 50pa voor warme rook van 200°C. Een warme rook deur is vooral een vereiste in de 1e lijn vluchtveiligheid. Denk hierbij aan een woningtoegangsdeur bij inpandige gangen, deuren in hotels en ziekenhuizen en deuren die 2 vluchtwegen scheiden.

Van alle Kegro inpandige deuren is een Sa of S200 prestatie bekend. Meer informatie? We adviseren u graag. Neem gerust contact met ons op voor meer vrijblijvend advies of bekijk de Technische Data Sheets van onze deuren voor alle prestaties en overige informatie.