Het land van water; Kegro waterdichte deur

De waterdichtheid van deuren wordt veelal uitgedrukt in Pa, bijvoorbeeld 450pa. Dit is de over- of onderdrukwaarde in Pa, waarbij volgens NEN-EN 1027 beregend, géén waterlekkage optreedt. De Waterdichtheid van het deurblad is binnen KOMO geregeld en is tenminste 300pa.

De Waterdichtheid van het door ons toegepaste beglazingssyteem is aangetoond 900Pa. De waterdichtheid van de deurset is voor meerdere situaties aangetoond en afgegeven in het KOMO-certificaat. Daarbij is een klasse naar NEN-EN 12208 te hanteren.

De waterdichtheid is afhankelijk van de hoogte van het gebouw, het windgebied waar het gebouw staat in Nederland en of het gebouw direct aan de kust, in onbebouwd of juist in bebouwd gebied staat. De toe te passen waterdichtheid dient ten minste te voldoen aan de in NEN 2778 genoemde grenswaarde.

NEN-EN 12208DrukToelichting
0NB
1(A)0 PaRegenwerend, maar niet waterdicht Geschikt voor bergingen (situaties zonder drukverschil
250 Pa
3100 PaMinimum bouwbesluiteis is 70Pa (NEN 2778). Dat is geen klasse, dus dit is eigenlijk de minst toelaatbare klasse
4150 Pa
5200 PaGeschikt voor vrijwel alle grondgebonden woningbouw in heel Nederland
6250 Pa
7300 PaGeneriek toepasbaar in tot 30 meter hoge woongebouwen in bebouwde omgeving
8450 Pa
9600 PaGeschikt voor toepassing in tot 110 meter hoge gebouwen, gesitueerd direct aan de kust in windgebied I volgens NEN 2778
ExxxGeteste drukKan de maximale toetsingsdruk weergeven tot waar waterdicht. Onze deuren hebben aangetoonde prestaties tot E900

Kies je voor Kegro deuren, dan neemt de waterdichtheid aanzienlijk toe. De rapportages van het gekozen deurmodel zijn verkrijgbaar bij Kegro Deuren.

Voor meer informatie over de prestaties verwijzen we je naar het KOMO certificaat of raadpleeg de Technische Data Sheets van onze deuren. Je kan ook altijd contact met ons opnemen voor vrijblijvend advies.