OOG VOOR DE TOEKOMST

Bij Kegro staat de deur naar een betere wereld wagenwijd open

De duurzaamheidsdoelstellingen die ons worden gepresenteerd vanuit het klimaatakkoord liegen er niet om. Voor bedrijven is het een hele uitdaging om de ommezwaai te maken naar duurzamer werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Kegro ziet deze opgave niet als iets lastigs dat is opgelegd, maar wil zelf graag vanuit de kern van het bedrijf verbeteren waar dat kan. Dat doen wij met behulp van inzichten en middelen die vandaag al beschikbaar zijn, maar ook door zelf te kijken waar we nieuwe werkwijzen en technieken kunnen ontwikkelen die ons verder gaan helpen. Als innovatieve organisatie werken we al lang op deze manier en waren we daar al aan begonnen nog voordat duurzaamheid op ieders agenda kwam te staan. Kegro denkt als familiebedrijf graag in generaties en stelt de mens centraal, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar overal op de wereld. We realiseren ons dat we een verantwoordelijkheid hebben richting onze kinderen en onze kleinkinderen.

De drie pijlers in duurzaamheid en MVO

Voor Kegro gelden er drie pijlers als het aankomt op duurzaamheid en MVO:

 • Mens en maatschappij
 • Milieu en leefomgeving
 • Klantwaarde

Mens en maatschappij

Als bedrijf dien je ervan bewust te zijn dat je werknemers je belangrijkste ‘assets’ zijn. Tevreden en gezonde werknemers zijn de basis voor alles wat je als producent doet. Kegro investeert graag in haar medewerkers, door hen te helpen zo gezond mogelijk te leven en te werken, door hen goed op te leiden (op onze Kegro Academy) en door regelmatig evenementen te organiseren die zorgen voor verbinding en sportiviteit. Dat levert meer werkplezier op en zorgt voor een goede sfeer op het werk en na het werk. Werk je bij Kegro, dan ben je lid van de ‘Kegro familie’. Er wordt bij ons geen onderscheid gemaakt, iedereen is welkom. Kegro werkt ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met mensen die leven met een beperking en Kegro is een fijne plek voor stagiaires. We delen lief en leed, staan klaar voor elkaar en vieren samen onze successen. We luisteren naar het personeel en nemen opmerkingen, vragen en ideeën ter harte.

Milieu en leefomgeving

Deze pijler is ongelooflijk breed bij Kegro. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Energieverbruik bij Kegro
 • Energiebesparende producten
 • Verantwoorde grondstoffen
 • Circulair werken
 • Minder uitstoot veroorzaken

Energieverbruik bij Kegro

Kegro werkt actief aan het verlagen van energieverbruik door te werken aan de inzet van zonnepanelen, door uitbreiding van het elektrische wagenpark en door de productie te verwarmen met het verantwoord stoken van resthout. Kegro produceert zonder gebruik te maken van aardgas.

Energiebesparende producten

Kegro produceert deuren die bijdragen aan minder energieverbruik. Denk daarbij aan deuren voor BENG-woningen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en Passiefhuizen (Energie Neutraal). Door eigen ontwikkelingen is Kegro in staat om deuren te maken die goed geïsoleerd zijn en volledig tochtdicht gemonteerd worden. Deuren van Kegro dragen dus actief bij aan het verlagen van stookkosten en gaan door hun kwaliteit lang mee, ook dat draagt bij aan een stuk duurzaamheid.

Verantwoorde grondstoffen

Er wordt bij Kegro op een verantwoorde manier omgegaan met grondstoffen. Dit zien we onder andere terug in het hergebruik van hout, glas en hang en sluitwerk uit teruggekomen deuren, het toepassen van FSC® / Keurhout en het vervaardigen van deuren uit DurAl hout, afkomstig uit Europese naaldhout bossen, met verantwoord bosbeheer. Wanneer goede deuren retour komen, dan krijgen deze 1 op 1 een nieuw leven, door ze aan te bieden op gebruiktebouwmaterialen.com. De duurzaamheidstermen ‘reduce’, ‘reuse’ en ‘recycle’ zijn zeker van toepassing op de manier waarop Kegro omspringt met grondstoffen.

Circulair werken

Circulair werken houdt bij Kegro in dat er niet alleen gekeken wordt naar de herinzet van hout, maar er wordt ook gebruik gemaakt van restverf recycling. Dat voorkomt verspilling en houdt verfresten buiten de afvalketen.

Minder uitstoot veroorzaken

Er wordt gasloos gewerkt bij Kegro, dit zorgt voor minder CO2-uitstoot. Een gefaseerde transitie naar elektrisch rijden, lean werken en minder transportbewegingen veroorzaken dragen ook substantieel bij aan het reduceren van CO2-uitstoot. De keuze van Kegro om de bestaande bouw in Groesbeek uit te breiden en op die manier de productie te concentreren op 1 locatie, in plaats van 2 locaties, heeft bijgedragen aan minder vrachtvervoer binnen de organisatie.

Klantwaarde

Klantgericht werken staat hoog in het vaandel bij Kegro. Klanten worden als partners gezien, die ook daadwerkelijk gehoord worden. Door een luisterend oor en de bereidwilligheid om productaanpassingen en -ontwikkelingen te doen die vanuit de markt gevraagd worden, zorgt Kegro ervoor dat haar klanten kunnen rekenen op innovatieve oplossingen in de beste kwaliteit. De filosofie op het gebied van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid binnen Kegro luidt ‘Groei door innovatie’. De R&D-afdeling bij Kegro is hier dagelijks mee bezig, waarbij de behoeften van de klant en die van de maatschappij centraal staan. Opdrachtgevers en consumenten kunnen erop vertrouwen dat de producten van Kegro op kop lopen als het gaat om duurzaamheid en kwaliteit.

Duurzaam bouwen en renoveren staat hoog op de agenda van bouwend Nederland, Kegro doet er alles aan om een steentje bij te dragen. Laag energieverbruik, een gezond binnenklimaat met veel comfort zijn speerpunten in dat opzicht. De R&D-afdeling werkt er dagelijks aan om een actieve bijdrage te leveren aan duurzaam bouwen en renoveren.

Resumerend biedt Kegro meer klantwaarde door:

 • Te innoveren conform de marktvraag
 • Actieve ontwikkelingen te doen om nog duurzamer te werken
 • De dialoog aan te gaan met klanten, architecten en voorschrijvers
 • Wensen en behoeften van klanten helder voor ogen te houden
 • Te produceren met zo min mogelijk milieu-impact
 • Duurzame relaties met klanten aan te gaan

Kegro gaat als familiebedrijf niet voor kortetermijnoplossingen, maar gaat over generaties. De deur openen naar een betere wereld begint voor Kegro en haar klanten in Groesbeek.