Passiefdeur: totaalconcept voor passiefhuis

We bouwen steeds energiezuiniger en termen als passiefhuis (PPH), Nul Op de Meter (NOM) en bijna energieneutraal gebouw (BENG) zijn niemand meer vreemd. Aan de voet van deze ontwikkeling staat het passiefhuis-principe. In een passiefhuis worden de warmteverliezen tot een minimum gereduceerd door optimale isolatie, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning. Kegro Deuren heeft met de passiefdeur KegaPro+ Excellent een totaalconcept ontwikkeld voor passiefhuis. De unieke opbouw met zeer goede isolatie en geoptimaliseerde deur-kozijnaansluiting realiseert een U-waarde van 0,60 W/m² en de hoogst mogelijke luchtdichtheid van de deur-kozijn aansluiting. Deze passiefdeur is ook bij uitstek geschikt voor NOM woningen en de aankomende BENG-1 eisen naar NTA-8800.

Passiefdeur in Heerenveen

Belang van luchtdichtheid

Bij het verlagen van de EPC en de BENG-1 eis, speelt luchtdichtheid een belangrijke rol. Ongewenste luchtlekken ontstaan door kieren en naden in de gebouwschil. Een slecht functionerende deur veroorzaakt kieren waarlangs lucht en dus ook warmte kan ontsnappen. De passiefhuisdeur met KAI (Kegro All Inclusive) is gegarandeerd lucht-, water- en winddicht. De dubbele kaderdichting met hoogwaardige siliconen dichtingen is daarbij toepasbaar in de bijbehorende, voor de meeste KVT kozijnfabrikanten goed te maken, kozijnsponningen.

Volgens NEN2687 wordt passiefhuisniveau pas bereikt bij een luchtdichtheidsklasse van 3 (Qv10 0,15). De Qv10-waarde geeft het niet gereguleerde luchtverlies door kieren en naden aan bij een drukverschil van 10Pa in verhouding tot de inhoud per uur.  Met andere woorden; Hoe lager het cijfer, hoe minder tocht er door de gebouwschil stroomt. De combinatie passiefhuisdeur met bijbehorend kozijn heeft een luchtdichtheidsklasse 4 naar NEN-EN 12207 en een daarbij behorende bijdrage aan de Qv-10 (ook wel qv-10 of C-waarde) per strekkende meter kier van 0,002m³/h/m en is dus ideaal geschikt voor alle luchtdichte woningbouwprojecten. Door de combinatie met het KAI sluitwerkpakket is eenvoudige bediening met lage sluitkrachten gewaarborgd.

Kegro Deuren levert niet alleen de deurkozijncombinatie, maar garandeert de functionele prestatie van het geheel.

Meer weten over de passiefdeur of andere energiebesparende mogelijkheden van Kegro Deuren? Onze deurspecialisten vertellen er graag meer over. Neem contact met ons of voor vrijblijvend advies.

Passiefhuis certificaat