Helden van Gorkum

Plaza West Haarlem

NIEUWBOUW

Op de plek van het voormalig EKP terrein in Haarlem is een compleet nieuwe woonwijk verrezen. Het terrein heeft in het verleden dienst gedaan als Kolenhaven, rangeerterrein, kantoor van de gemeente Haarlem, GGD kantoor en ExpeditieKnoopPunt van PTT Post.

Duurzaamheid

De woningen in Plaza West hebben extra aandacht voor duurzaamheid. De woningen hebben geen gasaansluiting, een Warmte-Koude-Oplslag installatie is gebruikt als verwarming. De energie wordt door zonnepanelen opgewekt. Het appartement wordt mechanisch geventileerd met een warmte-terugwin installatie, hierdoor komt er frisse lucht in het appartement. De installatie zorgt ervoor dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat.

Alle houten kozijnen zijn geproduceerd door bouwbedrijf de Nijs en zijn samen met het overige aftimmerhout met FSC® keurmerk geleverd.

Kegro Deuren heeft voor dit ambiteuze project de 54mm geïsoleerde KegaPro Excellent vlakke deuren met een luxe groevenpatroon ingemeten, geproduceerd en afgehangen in het werk.

Ook hier weer een mooie samenwerking tussen alle partijen met een resultaat waar we trots op zijn!

 

Deurmodel:
KegaPro Excellent

PROJECTINFORMATIE

Project: Plaza West Haarlem
Opdrachtgever:
Syntrus Achmea Real Estate en Plaza West Haarlem B.V.

Uitvoerend: Bouwbedrijf de Nijs
Architect: EVE Architecten