Prestaties van een deur makkelijk af te lezen

Op 17 juni 2022 is onder toeziend oog van brandspecialist Joric Witlox, voorzitter Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en GND-directeur Henk Breel het één miljoenste GND-label in een deur geplaatst. Een mooie mijlpaal, want dit betekent dat opdrachtgevers, gebouweigenaren en -gebruikers, controleurs en inspecteurs al bij 1 miljoen deuren, waaronder de deuren van Kegro kunnen aflezen welke beschermende prestaties de deur heeft op het gebied van brand, rook, geluid, inbraak en isolatie.

Het garantielabel is in 2016 door Stichting Garantie Deuren (GND) geïntroduceerd: een rood garantielabel voor een brand- en/of rookwerende GND-deur en een wit garantielabel voor GND-deuren die alleen geluidwerend, isolerend, en/of inbraakwerend zijn. Het label zit aan de scharnierzijde van de deur. Door de QR-code op het zekerheidslabel te scannen, zijn alle prestaties van de deur eenvoudig aflezen op het scherm van de smartphone.

Prestaties van een deur makkelijk af te lezen

Duidelijkheid over mate van bescherming
BBN is heel enthousiast over het label. Witlox: “Het label zorgt voor transparantie, controleerbaarheid en ook voor een stuk bewustwording.” “Het GND-zekerheidslabel geeft naast de brandwerendheid (0, 30, 60, 90 minuten) ook de rookwerende (0, Sa of S200) prestatie van de deur aan. En om in te spelen op de toenemende eisen ten aanzien van de isolatie van de gevel, is de u-waarde ook af te lezen van het GND-zekerheidslabel. Hiermee willen we het bewustzijn voor de keuze van een goed isolerende en tochtwerende deur verder vergroten en bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en verlaging van het energieverbruik.

Controle op kwaliteit
De laatste jaren ziet GND een forse toename van het gebruik van het label: dit jaar gaan we richting de 30.000 QR-codescans. Bovendien blijkt uit marktonderzoek uit 2021 dat 60 procent het label al eens heeft gebruikt om na de te gaan aan welke prestaties de deur voldoet. En daarvan geeft ruim 90% aan dat het label meerwaarde voor hen heeft. De labels sluiten bovendien goed aan op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2023 moet ingaan.