GELUIDWERENDE DEUREN GOED VOOR GEZONDHEID

Goede geluidsisolatie in de woon- en werkomgeving is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Geluidwerende deuren en kozijnen spelen daarin een cruciale rol.

Geluidsoverlast in huis heeft een negatief effect op het wooncomfort en welbevinden. Geluid op de werkplek heeft een negatieve invloed op het werkklimaat en het vermindert ook het concentratievermogen en de productiviteit. Deuren, ramen en kozijnen vormen vaak een zwakke schakel in de geluidwering. Daarom hebben fabrikanten die zijn aangesloten bij GND speciale geluidwerende deursets ontwikkeld. De gebruikte materialen en het ontwerp met een speciaal kaderprofiel waar de deur invalt, houden het geluid buiten de deur.

WANNEER IS EEN DEUR GELUIDWEREND?

Het is het lastig te zien hoe geluidwerend een deurset is. GND wil helderheid verstrekken over de mate van geluidwerendheid. Enerzijds door de begrippen helder te definiëren, anderzijds door met herkenbare labels en zekerheidsklassen te werken. Een geluidwerende GND-deur is te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Door het scannen van de QR-code kunt u eenvoudig zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en of de deur en kozijnset 32dB, 37dB, 42dB of 47dB geluidwerend is.

4 MILJOEN NEDERLANDERS ERVAREN GELUIDHINDER

Het aantal mensen dat geluidsoverlast ondervindt, neemt toe. Bijna 4 miljoen Nederlanders ervaren langdurig geluidhinder. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Slaapgebrek, verhoogde stress, een hoge bloeddruk en bloedstolling liggen op de loer, soms zelfs met hart- en vaatziekten en uiteindelijk sterfte tot gevolg.